Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
1. Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (zákon o podpoře nízkoemisních vozidel)
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA: 1105/20
 • Čj. předkladatele: 11546-2020-31
 • Aktualizováno: 23.9.2020
 • Stav: 7 - zařazeno do evidence
2. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MSMT-24771/2020-4
 • Aktualizováno: 23.9.2020
 • Stav: 6PK - přijato ÚV ke zpracování
3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 1094/20
 • Čj. předkladatele: 15/2020-510-LD
 • Aktualizováno: 23.9.2020
 • Stav: B - signováno
4. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO 1765/20/41200/01000
 • Aktualizováno: 23.9.2020
 • Stav: 8PK - zařazeno na jednání PK
5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo obrany
 • Čj. OVA: 782/20
 • Čj. předkladatele: MO 246106/2019-8694
 • Aktualizováno: 23.9.2020
 • Stav: B - signováno
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk