Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
6. Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 857/19
 • Čj. předkladatele: MPO 38827/19/51200/01000
 • Aktualizováno: 18.11.2019
 • Stav: 9 - projednáno
7. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 995/19
 • Čj. předkladatele: MV-137672/OBP-2019
 • Aktualizováno: 18.11.2019
 • Stav: 9 - projednáno
8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, do meziresortního připomínkového řízení
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO 43713/19/51400/01000
 • Aktualizováno: 18.11.2019
 • Stav: 6 - přijato ÚV ke zpracování
9. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-21558/2019/32-12
 • Aktualizováno: 18.11.2019
 • Stav: 8PK - zařazeno na jednání PK
10. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu.
 • Návrh vyhlášky
 • Česká národní banka
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 2019/100486/CNB/001
 • Aktualizováno: 18.11.2019
 • Stav: 8PK - zařazeno na jednání PK
Je zobrazeno 6 - 10 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk