Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
21. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 491)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA: 536/19
 • Čj. předkladatele: 49100/19
 • Aktualizováno: 25.6.2019
 • Stav: B - signováno
22. Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Lenky Kozlové, Martina Baxy, Františka Váchy, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 506)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 50600/19
 • Aktualizováno: 25.6.2019
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony
 • Návrh zákona
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: SÚJB/PrO/10716/2019
 • Aktualizováno: 25.6.2019
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
24. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 24940/2019-MZE-11193
 • Aktualizováno: 25.6.2019
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV-65954-2/LG-2019
 • Aktualizováno: 25.6.2019
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
Je zobrazeno 21 - 25 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk