Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
6. Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA: 133/19
 • Čj. předkladatele: MZP/2018/410/622
 • Aktualizováno: 18.3.2019
 • Stav: 9 - projednáno
7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 134/19
 • Čj. předkladatele: MSP-281/2018-LO-SP
 • Aktualizováno: 18.3.2019
 • Stav: 9 - projednáno
8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA: 1054/18
 • Čj. předkladatele: 11/2018-510-LD
 • Aktualizováno: 18.3.2019
 • Stav: CE – zaevidováno v PSP
9. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZP/2018/410/880
 • Aktualizováno: 18.3.2019
 • Stav: 9PK - projednáno PK
10. Návrh vyhlášky o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 66020/2018-MZE-12152
 • Aktualizováno: 18.3.2019
 • Stav: 9PK - projednáno PK
Je zobrazeno 6 - 10 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk