Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
6. Návrh vyhlášky o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZDR 44376/2018/LEG
 • Aktualizováno: 15.1.2019
 • Stav: 8PK - zařazeno na jednání PK
7. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Národní bezpečnostní úřad
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 7172/2018-NBÚ/80
 • Aktualizováno: 15.1.2019
 • Stav: 8PK - zařazeno na jednání PK
8. Návrh vyhlášky o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-24844/2018/32-10
 • Aktualizováno: 15.1.2019
 • Stav: 8PK - zařazeno na jednání PK
9. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPO 82441/18/71600/01000
 • Aktualizováno: 15.1.2019
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 32/19
 • Čj. předkladatele: 48496/2018-MZE-12152
 • Aktualizováno: 14.1.2019
 • Stav: 7 - zařazeno do evidence
Je zobrazeno 6 - 10 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk