Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 162/2019-LO-SP
 • Aktualizováno: 16.4.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
22. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZP/2019/410/264
 • Aktualizováno: 16.4.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
23. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadných žalobách
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 102/2016-LO-SP/36
 • Aktualizováno: 16.4.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
24. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jany Krutákové, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 440)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA: 271/19
 • Čj. předkladatele: 44000/19
 • Aktualizováno: 16.4.2019
 • Stav: B - signováno
25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Čj. OVA: 339/19
 • Čj. předkladatele: MPO 81656/18/41100/01000
 • Aktualizováno: 16.4.2019
 • Stav: 7 - zařazeno do evidence
Je zobrazeno 21 - 25 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk