Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
6. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MSP-569/2018-LO-SP
 • Aktualizováno: 19.2.2019
 • Stav: 8PK - zařazeno na jednání PK
7. Návrh poslankyně Moniky Oborné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 382)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA: 126/19
 • Čj. předkladatele: 38200/19
 • Aktualizováno: 19.2.2019
 • Stav: B - signováno
8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA: 1122/18
 • Čj. předkladatele: 36435/2018-31
 • Aktualizováno: 19.2.2019
 • Stav: B - signováno
9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 48/19
 • Čj. předkladatele: 62969/2018-MZE-12154
 • Aktualizováno: 19.2.2019
 • Stav: B - signováno
10. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 1148/18
 • Čj. předkladatele: 57726/2018-MZE-12154
 • Aktualizováno: 19.2.2019
 • Stav: B - signováno
Je zobrazeno 6 - 10 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk