Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
21. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZDR 34460/2019/LEG
 • Aktualizováno: 16.9.2019
 • Stav: 8PK - zařazeno na jednání PK
22. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 8/2019-120-ZPK
 • Aktualizováno: 16.9.2019
 • Stav: A - zapracovány změny
23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA: 330/19
 • Čj. předkladatele: MV-22820-6/LG-2018
 • Aktualizováno: 13.9.2019
 • Stav: 7 - zařazeno do evidence
24. Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MZP/2019/410/228
 • Aktualizováno: 13.9.2019
 • Stav: 9PK - projednáno PK
25. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 25780/2019-MZE-11191
 • Aktualizováno: 13.9.2019
 • Stav: 9PK - projednáno PK
Je zobrazeno 21 - 25 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk