Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
1. Návrh nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo vnitra
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MV- 13821-2/OBP-2017
 • Aktualizováno: 23.2.2017
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
2. Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 4063/2017
 • Aktualizováno: 23.2.2017
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MPSV-2017/5052-52
 • Aktualizováno: 23.2.2017
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
4. Návrh poslance Pavla Bělobrádka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 983)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA: 1640/16
 • Čj. předkladatele: 98300/16
 • Aktualizováno: 22.2.2017
 • Stav: DZV - návrh vzat zpět
5. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 798).
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA: 627/16
 • Čj. předkladatele: 79800/16
 • Aktualizováno: 22.2.2017
 • Stav: F - projednávání v Senátu
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk