Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
1. Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo kultury
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MK-S 10837/2019
 • Aktualizováno: 17.10.2019
 • Stav: 6 - přijato ÚV ke zpracování
2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 684/19
 • Čj. předkladatele: 185/2019-LO-SP
 • Aktualizováno: 17.10.2019
 • Stav: CE – zaevidováno v PSP
3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo obrany
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MO 254467/2019-8694
 • Aktualizováno: 17.10.2019
 • Stav: 2 - v připomínkovém řízení
4. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: MF-21558/2019/32-12
 • Aktualizováno: 17.10.2019
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
5. Návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem (sněmovní tisk č. 603)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 60300/19
 • Aktualizováno: 17.10.2019
 • Stav: 3 - připomínkové řízení ukončeno
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk