Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
1. Návrh poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka, Jiřího Junka a Jany Hnykové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb. (tisk č. 403)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA: 273/15
 • Čj. předkladatele: 40300/15
 • Aktualizováno: 16.10.2017
 • Stav: P - předáno prezidentovi
2. Návrh zákona o platebním styku
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 19/17-01
 • Čj. předkladatele: MF-33423/2016/3502
 • Aktualizováno: 16.10.2017
 • Stav: P - předáno prezidentovi
3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 19/17-02
 • Čj. předkladatele: MF-33423/2016/3502
 • Aktualizováno: 16.10.2017
 • Stav: P - předáno prezidentovi
4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), a další související předpisy
 • Návrh zákona
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA: 1298/15
 • Čj. předkladatele: 13648/2015-OLP
 • Aktualizováno: 16.10.2017
 • Stav: P - předáno prezidentovi
5. Návrh poslance Víta Kaňkovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1020)
 • Návrh zákona předložený PS
 • Úřad vlády České republiky
 • Čj. OVA: 186/17
 • Čj. předkladatele: 102000/17
 • Aktualizováno: 16.10.2017
 • Stav: P - předáno prezidentovi
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk