Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
1. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 573/20
 • Čj. předkladatele: MF-14365/2020/1601-1
 • Aktualizováno: 1.6.2020
 • Stav: 9 - projednáno
2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony související s těmito zákony a zákonem o evidenci skutečných majitelů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo financí
 • Čj. OVA: 1144/19
 • Čj. předkladatele: MF-11223/2019/32-15
 • Aktualizováno: 1.6.2020
 • Stav: 9 - projednáno
3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Čj. OVA: 554/20
 • Čj. předkladatele: 28076/2020-31
 • Aktualizováno: 1.6.2020
 • Stav: 9 - projednáno
4. Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů
 • Návrh zákona
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Čj. OVA: 1196/19
 • Čj. předkladatele: 30/2018-LO-SP
 • Aktualizováno: 1.6.2020
 • Stav: 9 - projednáno
5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
 • Návrh nařízení vlády
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA: 584/20
 • Čj. předkladatele: 12695/2020-MZE-11193
 • Aktualizováno: 1.6.2020
 • Stav: 7 - zařazeno do evidence
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk