Tato stránka zobrazuje nejnovější materiály v Knihovně připravované legislativy. Pokud chcete dokumenty prohledávat, přejděte na Vyhledávání ve VeKLEP.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

V případě, že Vás zajímají pouze materiály v připomínkovém řízení použijte odkaz Nejnovější materiály v připomínkovém řízení pod tlačítkem Vstoupit.

 

 
1. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 6/2017-130-PRP/12
 • Aktualizováno: 23.3.2017
 • Stav: 8PK - zařazeno na jednání PK
2. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo dopravy
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 6/2017-130-PRP/13
 • Aktualizováno: 23.3.2017
 • Stav: 8PK - zařazeno na jednání PK
3. Návrh vyhlášky o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí
 • Návrh vyhlášky
 • Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 2/2017
 • Aktualizováno: 23.3.2017
 • Stav: 9PK - projednáno PK
4. Návrh vyhlášky o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně
 • Návrh vyhlášky
 • Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 1/2017
 • Aktualizováno: 23.3.2017
 • Stav: 9PK - projednáno PK
5. Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
 • Návrh vyhlášky
 • Ministerstvo zemědělství
 • Čj. OVA:
 • Čj. předkladatele: 64380/2016-MZE-12152
 • Aktualizováno: 23.3.2017
 • Stav: 9PK - projednáno PK
Je zobrazeno 1 - 5 položek z celkového počtu 25.
  5

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk