EKLEP pro veřejnost (VeKLEP) - nápověda

VeKLEP zpřístupňuje veřejnosti vládní materiály legislativního charakteru, které se nacházejí ve schvalovacím procesu, případně byl jejich schvalovací proces ukončen. Zároveň lze prostřednictvím VeKLEP dohledat dokumenty jednání vlády z knihovny zVlády, tj. programy (i dodatky a upozornění k programu), záznamy z jednání vlády a jednotlivá usnesení.

Úvodní stránka VeKLEP

Na úvodní stránce VeKLEP jsou obsaženy informace o jejím účelu a přímý vstup do knihovny. Uživatel si podle svého zájmu může vybrat,

 • jestli chce vstoupit přímo do knihovny, kde bude moci prohledávat všechny uveřejněné materiály – tlačítko „Vstoupit" nebo odkaz „Vstoupit do VeKLEP", a nebo
 • jestli je jeho cílem zobrazení pouze nejnovějších materiálů – odkaz „Novinky".

Přímý vstup do knihovny VeKLEP

Po stisknutí tlačítka „Vstoupit" se uživateli zobrazí seznam nejnovějších materiálů a dokumentů obsažených ve VeKLEP, tj. nejnovějších (naposledy změněných) 25 materiálů.

Materiály jsou řazeny sestupně dle data aktualizace.

Pokud uživatel chce zobrazit detail daného materiálu, klikne na jeho název a zobrazí se odpovídající stránka.

Pod seznamem novinek z VeKLEP je uveden odkaz na RSS kanál, který uživateli v případě jeho zájmu umožní tyto novinky odebírat.

Nejnovější materiály v připomínkovém řízení

Po stisknutí odkazu "Nejnovější materiály v připomínkovém řízení" se uživateli zobrazí seznam nejnovějších materiálů, které jsou v připomínkovém řízení, celkem 25. Materiály jsou řazeny sestupně dle data aktualizace.

Po kliknutí na materiál se zobrazí detail materiálu, ve kterém je uveden mimo jiné termín připomínkového řízení a adresa, na kterou lze zasílat připomínky.

Vyhledávání ve VeKLEP

Po stisknutí odkazu "Vyhledávání ve VeKLEP" se uživateli zobrazí formulář pro vyhledávání ve VeKLEP.

Metadatové vyhledávání

Uživatel ve vyhledávacím formuláři vyplní ta metadatová pole, která potřebuje:

 • Hledaný výraz (text pole) - vyhledává v názvech materiálů
 • Zdroj (výběr - Materiály nebo Dokumenty vlády)
 • Datum aktualizace (od-do – zobrazení kalendáře).

V případě, že vybral jako zdroj Materiály, zobrazí se mu další formulář s návaznými metadatovými poli

 • typ materiálu (výběr z možností)
 • předkladatel (výběr z možností)
 • čj. OVA (text pole)
 • čj. Předkladatele (text pole)
 • oblast práva (výběr ze seznamu) a
 • klíčová slova.

Následně je možné řadit výsledky podle stáří nalezených materiálů či dokumentů.

Po zadání údajů uživatel stiskne tlačítko „Hledat".

Systém zobrazí seznam výsledků vyhledávání s přímými odkazy na materiály nebo dokumenty. U každého výsledku vyhledávání jsou zobrazena vybraná metadata. U materiálů:

 • typ materiálu
 • předkladatele
 • čj. OVA
 • čj. Předkladatele
 • datum aktualizace a
 • stav.

Fulltextové vyhledávání

Uživatel vyplní pole „Hledaný výraz, případně zvolí způsob řazení výsledků a stiskne tlačítko „Hledat".

Výsledky vyhledávání budou zobrazeny ve stejné formě jako u metadatového prohledávání.

Zobrazení nalezeného materiálu

Uživatel vybere z výsledků vyhledávání požadovaný materiál kliknutím na jeho název.

Systém otevře v nové záložce detail materiálu, ve kterém zobrazuje materiál a související připomínky, vypořádání připomínek a stanoviska LRV (pokud existují).

Uživatel si dále může stáhnout přílohy, a to buď samostatně kliknutím na příslušný odkaz u jednotlivých příloh a nebo naráz ve formátu ZIP – stisknutím tlačítka „Stáhnout přílohy".

Pro přihlášené uživatele: pokud se chce uživatel mít materiál rychle k dispozici i v budoucnu, vloží jej do Rešeršního košíku. Systém o vložení materiálu do Rešeršního košíku uživatele informuje upozorněním v dolní části stránky. Vložení materiálu lze zkontrolovat kliknutím na  Rešeršní košík, který se nachází v pravé části hlavičky stránky – více viz Katalog vLegis.

Pokud je u materiálu uvedeno Datum schůze vlády, existuje propojení na Program jednání vlády. Po kliknutí na příslušný odkaz se uživateli zobrazí související dokumenty z jednání vlády – více viz Knihovna zVlády.

Stavy materiálu 

Stav značí část legislativního procesu, ve kterém se materiál nachází: 

Stav Vstupní událost
2 – v připomínkovém řízení Autorizace nového materiálu určeného pro připomínkové řízení
3 – připomínkové řízení ukončeno Vypršela lhůta pro vznesení připomínek
4 – odmítnuta verze pro jednání vlády Materiál ve stavu 6 byl odmítnut OVA (Odborem vládní agendy Úřadu vlády ČR)
6 – přijato ÚV ke zpracování Verze pro jednání vlády byla zaslána OVA (Odboru vládní agendy Úřadu vlády ČR)
7 – zařazeno do evidence Verze pro jednání vlády byla zařazena do evidence OVA (Odboru vládní agendy Úřadu vlády ČR)
8 – zařazeno na jednání vlády Verze pro jednání vlády byla zařazena na jednání vlády
9 - projednáno Verze pro jednání vlády byla projednána na jednání vlády
A – zapracovány změny Byla vložena projednaná verze (po jednání vlády)
B - signováno Premiér signoval projednanou verzi
C – zasláno PSP Signovaná projednaná verze byla zaslána PSP
CE – zaevidováno v PSP Verze zaslaná PSP byla zaevidována PSP
D – projednávání v PSP Zaevidovaná verze v PSP je projednávána
DP - návrh vrácen PSP k přepracování  
DS - návrh schválen v PSP  
DSP - návrh vrácený prezidentem schválený PSP  
DSZ - návrh schválen PSP v senátním znění  
DX - projednávání v PSP ukončeno  
DZ - návrh zamítnut v PSP  
DZV - návrh vzat zpět  
DUZ - návrh v rozporu s ústavním pořádkem  
E - předáno do Senátu  
EE - zaevidováno v Senátu  
F - projednávání v Senátu  
FS - návrh schválen Senátem  
FUZ - návrh v rozporu s ústavním pořádkem  
FVZ - návrh vrácen Senátem se změnami  
FZ - návrh zamítnut Senátem  
Q - předseda Senátu podepsal  
G - návrh schválen Parlamentem  
J - předáno do tisku  
K - publikováno ve Sbírce zákonů  
R - nutný souhlas v referendu  
RS - souhlas v referendu  
RZ - zamítnuto v referendu  
Y - skartováno Materiál je skartovaný (OVA)
U - projednávání předčasně ukončeno předkladatelem Předkladatel předčasně ukončil projednávání materiálu
4PK – odmítnuta verze pro jednání PK Odmítnuta verze pro PK (Pracovní komise Legislativní rady vlády (LRV))
6PK – přijato ÚV ke zpracování (1) Autorizace nového materiálu, který není určen pro připomínkové řízení
(2) Vložena verze pro jednání PK materiálu, který prošel připomínkovým řízením
7PK – zařazeno do evidence OVL Verze pro jednání PK byla zaevidována LRV
8PK – zařazeno na jednání PK Byly autorizovány programy všech PK, na jejichž jednání byl materiál zařazen
9PK – projednáno PK Byla vložena souhlasná stanoviska všech pracovních komisí, které projednávaly materiál
P – předáno prezidentovi Materiál byl předán prezidentovi (PSP)
PS – prezident signoval Předaný materiál byl signován prezidentem
PN – prezident je neaktivní Uplynula lhůta pro signaci předaného materiálu prezidentem
PZ – prezident odmítl signovat Předaný materiál prezident odmítl signovat
S - kontrasignováno Materiál ve stavu PS nebo PN byl kontrasignován premiérem

 

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk