Verze do připomínkového řízení
Materiál KORNBEM9TYJY
Datum autorizace 6.8.2019
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.8.2019 - 27.8.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , ERÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBEM9TYJY.docx 108 kB 6.8.2019
Návrh usnesení us_KORNBEM9TYJY.docx 23 kB 6.8.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBEM9TYJY.docx 23 kB 6.8.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBEM9TYJY.docx 39 kB 6.8.2019
Materiál ma_KORNBEM9TYJY.docx 23 kB 6.8.2019
Průvodní dopis pd_KORNBEM9TYJY.zip 480 kB 6.8.2019