Verze pro jednání vlády nebo LRV
Materiál KORNBCDG9DUC
Datum autorizace 2.8.2019
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBENFSTFP.doc 90 kB 2.8.2019
Návrh usnesení us_KORNBENFSTFP.docx 23 kB 2.8.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBENFSTFP.docx 32 kB 2.8.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBENFSTFP.docx 1024 kB 2.8.2019
Materiál ma_KORNBENFSTFP.docx 102 kB 2.8.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBENFSTFP.docx 87 kB 2.8.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBENFSTFP.docx 185 kB 2.8.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBENFSTFP.docx 374 kB 2.8.2019
Průvodní dopis pd_KORNBENFSTFP.zip 61 kB 2.8.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBENFSTFP.zip 508 kB 2.8.2019