Verze do připomínkového řízení
Materiál KORNB5LDA9I3
Datum autorizace 19.10.2018
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.10.2018 - 16.11.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , PSP , Senát , SMOČR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB5LDA9I3.docx 19 kB 19.10.2018
Návrh usnesení us_KORNB5LDA9I3.docx 15 kB 19.10.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB5LDA9I3.docx 25 kB 19.10.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB5LDA9I3.docx 95 kB 19.10.2018
Materiál ma_KORNB5LDA9I3.docx 87 kB 19.10.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB5LDA9I3.docx 275 kB 19.10.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNB5LDA9I3.docx 192 kB 19.10.2018
Průvodní dopis pd_KORNB5LDA9I3.docx 51 kB 19.10.2018