Verze do připomínkového řízení
Materiál KORNB369KR2E
Datum autorizace 8.8.2018
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.8.2018 - 29.8.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB369KR2E.docx 15 kB 8.8.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB369KR2E.docx 55 kB 8.8.2018
Materiál ma_KORNB369KR2E.docx 90 kB 8.8.2018
Průvodní dopis pd_KORNB369KR2E.docx 45 kB 8.8.2018