Verze pro jednání vlády nebo LRV
Materiál KORNAXVEQLNA
Datum autorizace 13.6.2018
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAZPGVEWN.pdf 243 kB 13.6.2018
Návrh usnesení us_KORNAZPGVEWN.doc 56 kB 13.6.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAZPGVEWN.doc 66 kB 13.6.2018
Důvodová zpráva zd_KORNAZPGVEWN.docx 104 kB 13.6.2018
Materiál ma_KORNAZPGVEWN.docx 42 kB 13.6.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAZPGVEWN.docx 199 kB 13.6.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAZPGVEWN.docx 93 kB 13.6.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAZPGVEWN.docx 117 kB 13.6.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNAZPGVEWN.docx 116 kB 13.6.2018
Průvodní dopis pd_KORNAZPGVEWN.zip 337 kB 13.6.2018
Další příloha materiálu mp_KORNAZPGVEWN.docx 28 kB 13.6.2018