Verze do připomínkového řízení
Materiál KORNAXVEQLNA
Datum autorizace 18.4.2018
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.4.2018 - 18.5.2018 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČMKOS , ČSÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SMOČR , SPČR , TAČR , ÚOHS , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAXVEQLNA.doc 178 kB 18.4.2018
Návrh usnesení us_KORNAXVEQLNA.doc 56 kB 18.4.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAXVEQLNA.doc 61 kB 18.4.2018
Důvodová zpráva zd_KORNAXVEQLNA.docx 98 kB 18.4.2018
Materiál ma_KORNAXVEQLNA.docx 40 kB 18.4.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAXVEQLNA.docx 196 kB 18.4.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAXVEQLNA.docx 90 kB 18.4.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAXVEQLNA.docx 116 kB 18.4.2018
Průvodní dopis pd_KORNAXVEQLNA.docx 87 kB 18.4.2018