Verze pro jednání vlády nebo LRV
Materiál KORNAQCDZPW5
Datum autorizace 22.1.2018
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAV9BW5OC.doc 94 kB 22.1.2018
Návrh usnesení us_KORNAV9BW5OC.doc 51 kB 22.1.2018
Předkládací zpráva zp_KORNAV9BW5OC.doc 48 kB 22.1.2018
Důvodová zpráva zd_KORNAV9BW5OC.docx 145 kB 22.1.2018
Materiál ma_KORNAV9BW5OC.docx 97 kB 22.1.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAV9BW5OC.doc 113 kB 22.1.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAV9BW5OC.doc 40 kB 22.1.2018
Rozdílová tabulka rt_KORNAV9BW5OC.doc 378 kB 22.1.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNAV9BW5OC.doc 1252 kB 22.1.2018
Průvodní dopis pd_KORNAV9BW5OC.doc 57 kB 22.1.2018