Projednaná verze
Materiál ALBSADBJB3TL
Datum autorizace 31.3.2017
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAKYBLB7O.docx 13 kB 31.3.2017
Materiál ma_KORNAKYBLB7O.docx 238 kB 31.3.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAKYBLB7O.docx 5830 kB 31.3.2017
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAKYBLB7O.docx 59 kB 31.3.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAKYBLB7O.docx 226 kB 31.3.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNAKYBLB7O.docx 35 kB 31.3.2017
Průvodní dopis pd_KORNAKYBLB7O.docx 251 kB 31.3.2017