Projednaná verze
Materiál KORNACGJB4KB
Datum autorizace 17.3.2017
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAKFJFS9Q.docx 14 kB 17.3.2017
Materiál ma_KORNAKFJFS9Q.doc 662 kB 17.3.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAKFJFS9Q.docx 234 kB 17.3.2017
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAKFJFS9Q.docx 36 kB 17.3.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAKFJFS9Q.docx 157 kB 17.3.2017
Průvodní dopis pd_KORNAKFJFS9Q.docx 21 kB 17.3.2017