Verze do připomínkového řízení
Materiál ALBSBJGJQVOC
Datum autorizace 2.12.2019
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.12.2019 - 23.12.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , KML , KOM , Komora-ČKAIT , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJGJQVOC.doc 124 kB 2.12.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBJGJQVOC.docx 73 kB 2.12.2019
Materiál ma_ALBSBJGJQVOC.docx 1017 kB 2.12.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJGJQVOC.docx 489 kB 2.12.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBJGJQVOC.docx 25 kB 2.12.2019