Projednaná verze
Materiál KORNBDRB9HVE
Datum autorizace 12.11.2019
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBHTM2KS4.docx 12 kB 12.11.2019
Materiál ma_ALBSBHTM2KS4.docx 117 kB 12.11.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBHTM2KS4.docx 86 kB 12.11.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBHTM2KS4.docx 18 kB 12.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBHTM2KS4.docx 95 kB 12.11.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBHTM2KS4.doc 239 kB 12.11.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBHTM2KS4.doc 49 kB 12.11.2019