Verze do připomínkového řízení
Materiál KORNBE6J7CKB
Datum autorizace 18.7.2019
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.7.2019 - 25.7.2019 Adresa připomínek eklep@mzv.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBE6J7CKB.doc 66 kB 18.7.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBE6J7CKB.docx 30 kB 18.7.2019
Materiál ma_KORNBE6J7CKB.doc 30 kB 18.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBE6J7CKB.doc 48 kB 18.7.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBE6J7CKB.doc 108 kB 18.7.2019