Verze do připomínkového řízení
Materiál KORNAQCDZPW5
Datum autorizace 18.8.2017
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.8.2017 - 15.9.2017 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČMKOS , ČNB , GIBS , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , RRTV , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAQCDZPW5.doc 94 kB 18.8.2017
Návrh usnesení us_KORNAQCDZPW5.doc 50 kB 18.8.2017
Předkládací zpráva zp_KORNAQCDZPW5.doc 28 kB 18.8.2017
Důvodová zpráva zd_KORNAQCDZPW5.docx 94 kB 18.8.2017
Materiál ma_KORNAQCDZPW5.docx 77 kB 18.8.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNAQCDZPW5.doc 348 kB 18.8.2017
Průvodní dopis pd_KORNAQCDZPW5.docx 38 kB 18.8.2017