Verze do připomínkového řízení
Materiál KORNACGJB4KB
Datum autorizace 4.8.2016
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.8.2016 - 1.9.2016 Adresa připomínek ales.kralik@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNACGJB4KB.docx 74 kB 4.8.2016
Návrh usnesení us_KORNACGJB4KB.docx 22 kB 4.8.2016
Předkládací zpráva zp_KORNACGJB4KB.docx 21 kB 4.8.2016
Důvodová zpráva zd_KORNACGJB4KB.docx 167 kB 4.8.2016
Materiál ma_KORNACGJB4KB.doc 206 kB 4.8.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNACGJB4KB.docx 123 kB 4.8.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNACGJB4KB.docx 133 kB 4.8.2016
Průvodní dopis pd_KORNACGJB4KB.docx 45 kB 4.8.2016
Další příloha materiálu mp_KORNACGJB4KB.docx 18 kB 4.8.2016