Identifikace materiálu
Čj. OVA 1329/16 PID KORNA2LCV27C
Čj. předkladatele 39016/2015 Datum autorizace 1.10.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotnická zařízení; zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Návrh zákona byl vypracován podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2015.
Popis Cílem navrhované právní úpravy je upravit novou právní formu právnické osoby - neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. V rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.11.2017 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.10.2015 – 30.10.2015 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ASO , AVČR , BIS , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KA , Komora-KDP , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSSOUD , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAGECVJMA.doc 93 kB 7.12.2016
Návrh usnesení us_ALBSAENGF7LV.doc 48 kB 13.10.2016
Předkládací zpráva zp_ALBSAENGF7LV.doc 33 kB 13.10.2016
Důvodová zpráva zd_ALBSAENGF7LV.doc 199 kB 13.10.2016
Materiál ma_ALBSAENGF7LV.doc 290 kB 13.10.2016
Vypořádání připomínek vp_ALBSAENGF7LV.doc 1414 kB 13.10.2016
Průvodní dopis pd_ALBSAENGF7LV.zip 201 kB 13.10.2016
Další příloha materiálu mp_ALBSAENGF7LV.docx 66 kB 13.10.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk