Identifikace materiálu
Čj. OVA 1177/15 PID KORN9XSEVCDC
Čj. předkladatele MF-23446/2015/2401 Datum autorizace 25.6.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova finanční orgány a správa; finanční sektor; trestná činnost
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Materiál zajišťuje transpozici tzv. čtvrté AML směrnice a implementaci požadavků výboru Moneyval Rady Evropy. Cílem je posílení opatření k zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Konkrétně je obsahem např. zřízení rejstříku skutečných vlastníků právnických osob, transformace FAÚ (dnes součást MF) na samostatný Finanční analytický úřad, mezi nové povinné osoby zařazuje provozovatele loterií, upravuje problematiku tzv. politicky exponovaných osob apod.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.11.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 21.3.2016 Číslo Sněmovního tisku 752 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 239 ze dne 21.3.2016
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.6.2015 – 24.7.2015 Adresa připomínek michaela.katolicka@mfcr.cz
Připomínková místa BIS , ČNB , ČSÚ , FA , HKČR , KML , KOM , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , praha-city , RVV , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA89J75KY.doc 26 kB 24.3.2016
Materiál ma_KORNA89J75KY.doc 631 kB 24.3.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNA8HF6FY8_01.doc 270 kB 29.3.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNA8HF6FY8_02.doc 143 kB 29.3.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNA8HF6FY8_03.doc 333 kB 29.3.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA89J75KY_01.doc 352 kB 24.3.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA89J75KY_02.doc 38 kB 24.3.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA89J75KY.doc 533 kB 24.3.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNA89J75KY.doc 284 kB 24.3.2016
Průvodní dopis pd_KORNA89J75KY.doc 56 kB 24.3.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk