Identifikace materiálu
Čj. OVA 435/16 PID RACKA8CC8QK5
Čj. předkladatele 74300/16 Datum autorizace 24.3.2016
Popis
Název materiálu Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 743)
Typ materiálu Senátní návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova veřejné zdraví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zrušení požadavku podrobit se stanoveným pravidelným očkováním u dětí, které jsou vyslány na školu v přírodě nebo zotavovací akci.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.4.2016 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 18.4.2016 Číslo Sněmovního tisku 743 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 338 ze dne 18.4.2016
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(176 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(123 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.3.2016 – 8.4.2016 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MŠMT , MZD , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA95KDX53.doc 23 kB 18.4.2016
Stanovisko st_KORNA95L2R3D.doc 44 kB 18.4.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk