Identifikace materiálu
Čj. OVA 436/16 PID RACKA8CC2ZJQ
Čj. předkladatele 74400/16 Datum autorizace 24.3.2016
Popis
Název materiálu Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk č. 744)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova pracovně-právní vztahy
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.4.2016 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 18.4.2016 Číslo Sněmovního tisku 744 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.3.2016 – 8.4.2016 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , RVV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Stanovisko st_KORNA95JV70V.doc 63 kB 19.4.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk