Identifikace materiálu
Čj. OVA 793/16 PID RACKA85JLW6N
Čj. předkladatele MV-17298-4/LG-2016 Datum autorizace 17.3.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova informační systémy
Oblast práva Správní právo/Evidence obyvatel
Důvod předložení Úkol je realizován mimo Plán legislativních prací vlády.
Popis Zavedení označení údaje o adrese trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla zvláštní matriky jako adresy úřadu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.12.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 31.8.2016 Číslo Sněmovního tisku 909 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 767 ze dne 31.8.2016
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.3.2016 – 18.4.2016 Adresa připomínek martina.junkova@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , HKČR , KML , KOM , Komora-EK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , praha-city , RRTV , RVV , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSADUAGHRU.doc 22 kB 16.9.2016
Materiál ma_ALBSADUAGHRU.docx 63 kB 16.9.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSADUAGHRU.docx 42 kB 16.9.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSADUAGHRU.docx 71 kB 16.9.2016
Průvodní dopis pd_ALBSADUAGHRU.doc 47 kB 16.9.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk