Identifikace materiálu
Čj. OVA 456/16 PID RACKA7ADT895
Čj. předkladatele MSMT-1896/2016-3 Datum autorizace 19.2.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova pracovně-právní vztahy; státní služba; státní správa a samospráva; školství; školy a školská zařízení; vzdělávání a výchova
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady; Pracovní právo/Státní služba; Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je předkládán v souladu s bodem 3.6 Programového prohlášení vlády České republiky (usnesení Vlády České republiky ze dne 12. února 2014 č. 96), v němž se vláda mimo jiné zavázala zavést efektivní kariérní řád pro učitele s jasnou motivační vazbou na jejich ohodnocení. Zavedení kariérního systému učitelů je jednou ze tří priorit Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020. Jde o první kategorii pedagogických pracovníků, pro niž byl kariérní systém připraven.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.6.2017 Stav materiálu FVZ - návrh vrácen Senátem se změnami
Datum schůze vlády 7.11.2016 Číslo Sněmovního tisku 959 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 977 ze dne 7.11.2016
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.2.2016 – 18.3.2016 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČNB , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAFKA99F8.doc 23 kB 10.11.2016
Materiál ma_KORNAFKA99F8.docx 349 kB 10.11.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAFKA99F8.docx 1556 kB 10.11.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAFKA99F8_01.docx 48 kB 10.11.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAFKA99F8_02.docx 548 kB 10.11.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNAFKA99F8.doc 54 kB 10.11.2016
Průvodní dopis pd_KORNAFKA99F8.doc 49 kB 10.11.2016
Další příloha materiálu mp_KORNAFKA99F8.docx 79 kB 10.11.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk