Identifikace materiálu
Čj. OVA 46/16 PID RACKA5WJYYBL
Čj. předkladatele MSMT-155/2016-2 Datum autorizace 6.1.2016
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova bezpečnost a ochrana zdraví při práci; chemické látky; školství
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání; Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví; Pracovní právo/Bezpečnost práce
Důvod předložení Po novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není možné vzdělávat žáky odborných škol v rámci praktického vyučování v takovém rozsahu, který je potřebný. Žáci totiž nemohou používat chemické látky, s nimiž se musí prakticky seznámit, aby mohli být řádně připraveni na praxi. Návrh nařízení vlády směřuje k nápravě tohoto nežádoucího právního stavu.
Popis Návrh upravuje speciální pravidla vztahující se na mladistvé žáky škol při praktickém vyučování tak, aby tito směli nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo žíravé. Úprava se přebírá ze zákona č. 258/2000 Sb. (ve znění do 30. 11. 2015). Odborná příprava mladistvých žáků tak bude moci opět probíhat v původním rozsahu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.1.2016 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 18.1.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 43 ze dne 18.1.2016
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.1.2016 – 11.1.2016 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA6BH9EPE.docx 18 kB 20.1.2016
Průvodní dopis pd_KORNA6BH9EPE.docx 35 kB 20.1.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk