Identifikace materiálu
Čj. OVA 1620/15 PID RACKA54GLYQA
Čj. předkladatele MPO 58858/15/32100/01000 Datum autorizace 11.12.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Nařízení vlády se předkládá s cílem zajistit vypsání provozní podpory elektřiny a provozní podpory tepla pro podporované zdroje jiné než jsou obnovitelné zdroje energie uvedené do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 v Cenovém rozhodnutí ERÚ v roce 2016.
Popis Jedná se o dvě podmínky, kdy se bude poskytovat provozní podpora elektřiny a provozní podpora tepla.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.12.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 21.12.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1091 ze dne 21.12.2015
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.12.2015 – 16.12.2015 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_RACKA5FEKVRT.docx 20 kB 22.12.2015
Průvodní dopis pd_RACKA5FEKVRT.pdf 303 kB 22.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk