Identifikace materiálu
Čj. OVA 1523/15 PID RACKA4PHNUT9
Čj. předkladatele 64254/2015-MZE-12154 Datum autorizace 3.12.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Iniciativní materiál ministra zemědělství adaptující nařízení Evropské unie.
Popis Stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby.
Poznámky Návrh nařízení vlády nebyl předmětem meziresortního připomínkového řízení na základě výjimky udělené ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativua předsedou Legislativní rady vlády panem Mgr. Jiřím Dienstbierem ze dne 25. listopadu 2015, čj. 20034/2015-OVL.
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.12.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 14.12.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1025 ze dne 14.12.2015
Znění PDF
DOC
(124 kB)
(176 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_RACKA58HVA97.doc 56 kB 15.12.2015
Průvodní dopis pd_RACKA58HVA97.doc 56 kB 15.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk