Identifikace materiálu
Čj. OVA 1555/15 PID RACKA4KE2ZBV
Čj. předkladatele 65700/15 Datum autorizace 24.11.2015
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Marka Černocha, Martina Lanka, Davida Kádnera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona o detenčních centrech pro nelegální migranty v cizích státech (tisk č. 657)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova cizinci; migrace
Oblast práva Správní právo/Cizinci a azyl
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je uložit zřizovat detenční centra pro ilegální migranty mimo území České republiky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.12.2015 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 14.12.2015 Číslo Sněmovního tisku 657 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1028 ze dne 14.12.2015
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(176 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(141 kB)
(39 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.11.2015 – 3.12.2015 Adresa připomínek hladikova.iveta@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA57FCMBE.doc 24 kB 14.12.2015
Stanovisko st_KORNA57FCMBE.doc 79 kB 14.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk