Identifikace materiálu
Čj. OVA PID RACKA3SEXLPG
Čj. předkladatele MPO 48301/15/32100/01000 Datum autorizace 2.11.2015
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Vydáním vyhlášky budou přesně stanoveny pravidla pro rozdělování nákladů za dodávku tepelné energie pro vytápění při společném měření odebíraného množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, a kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů.
Popis Stanoví nově také pravidla pro rozdělování nákladů na vytápění při společném měření odebraného množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků (současná vyhláška č. 366/2010 Sb. stanovuje pouze pravidla rozdělení nákladů za dodávku teplé vody), • zohledňuje úpravu provedenou v ustanovení § 7 odst. 4 písm. g) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, které zavádí povinnost instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie, • stanoví informace, které předává odběratel resp. odběratelé tepelné energie dodavateli tepelné energie, aby mohl provést rozdělení nákladů na vytápění a dodávku teplé vody mezi jednotlivé objekty nebo části objektu v případě, že je instalováno společné fakturační měřidlo a mohl provést příslušné vyúčtování dodávky tepelné energie podle vyhlášky č. 210/2011 Sb. o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb, • stanoví termíny předání požadovaných údajů a informací odběratelem tepelné energie dodavateli tepelné energie.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.1.2016 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.11.2015 – 24.11.2015 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACKA52K7BLX.docx 14 kB 10.12.2015
Předkládací zpráva zp_RACKA52K7BLX.docx 17 kB 10.12.2015
Důvodová zpráva zd_RACKA52K7BLX.docx 38 kB 10.12.2015
Materiál ma_RACKA52K7BLX.docx 28 kB 10.12.2015
Vypořádání připomínek vp_RACKA52K7BLX.doc 254 kB 10.12.2015
Průvodní dopis pd_RACKA52K7BLX.docx 52 kB 10.12.2015
Další příloha materiálu mp_RACKA52K7BLX.docx 25 kB 10.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk