Identifikace materiálu
Čj. OVA PID RACKA3GA5KIO
Čj. předkladatele 60180/2015 Datum autorizace 21.10.2015
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam původců infekčních onemocnění hlášených orgánu ochrany veřejného zdraví a seznam izolovaných patogenních agens zasílaných do příslušné národní referenční laboratoře
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova hygiena; kraje; veřejné zdraví; zdraví; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Popis Návrhem se stanoví seznam původců infekčních onemocnění, jejichž mikrobiologický nález hlásí příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví osoba poskytující péči (§ 62 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví), a seznam izolovaných patogenních agens zasílaných do národní referenční laboratoře (§ 75a odst. 4 téhož zákona)
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.11.2015 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.10.2015 – 12.11.2015 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACKA3GA5KIO.doc 92 kB 21.10.2015
Důvodová zpráva zd_RACKA3GA5KIO.doc 44 kB 21.10.2015
Materiál ma_RACKA3GA5KIO.doc 44 kB 21.10.2015
Průvodní dopis pd_RACKA3GA5KIO.rtf 570 kB 21.10.2015
Další příloha materiálu mp_RACKA3GA5KIO.docx 14 kB 21.10.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk