Identifikace materiálu
Čj. OVA 1642/15 PID RACKA33L4KSB
Čj. předkladatele MSMT 17029/2015 Datum autorizace 27.10.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely trvalého pobytu
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova cizinci
Oblast práva Správní právo/Cizinci a azyl
Důvod předložení V současné době je projednávána v Senátu Parlamentu České republiky novela zákona o pobytu cizinců, která obsahuje zmocńovací ustanovení pro nařízení vlády
Popis Návrh nařízení vlády podrobněji upravuje průběh zkoušek z českého jazyka pro trvalý pobyt. Stanoví zkušební řád, který tím, že se stává součástí právního předpisu, může být podkladem pro státní kontrolu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.1.2016 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 18.1.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 21 ze dne 18.1.2016
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.10.2015 – 4.11.2015 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA6HHN7FL.doc 266 kB 25.1.2016
Průvodní dopis pd_KORNA6DJLJ2M.doc 150 kB 22.1.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk