Identifikace materiálu
Čj. OVA 1314/15 PID RACKA2LGCAYS
Čj. předkladatele MPO 42015/15/32100/01000 Datum autorizace 23.9.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla pro rok 2016
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Nařízení vlády se předkládá na základě zmocnění zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Popis Podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), musí vláda České republiky vydat zmíněné nařízení vlády, kterým se stanoví prostředky státního rozpočtu na poskytnutí dotace do 31. října roku 2015.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.10.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 26.10.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 852 ze dne 26.10.2015
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.9.2015 – 7.10.2015 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA3PBXPJB.docx 16 kB 27.10.2015
Průvodní dopis pd_KORNA3PBXPJB.pdf 286 kB 27.10.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk