Identifikace materiálu
Čj. OVA 420/16 PID RACKA29HHJ5R
Čj. předkladatele 14869/2015-OMP Datum autorizace 11.9.2015
Popis
Název materiálu Věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova státní rozpočet; státní správa a samospráva; věda a výzkum
Oblast práva Správní právo/Věda a výzkum
Důvod předložení Materiál se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2015 schváleným usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1056.
Popis Věcný záměr má stanovit rámce pro přípravu budoucí právní úpravy financování VaVaI, a to jak v oblastech, které jsou přímo regulovány evropskou legislativou, tak v oblastech, které náleží čistě do pravomoci členských států. Záměrem je nastavit takový rámec, který povede k zavedení těch nástrojů z přímo použitelných předpisů EU, které dosud ve stávajícím zákoně č. 130/2002 Sb. nemají procesní oporu, ke zjednodušení procesů poskytování účelové i institucionální podpory, k zavedení způsobů podpory, které napomohou udržitelnosti systému VaVaI, ke sjednocení roztříštěné státní správy v oblasti VaVaI.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.8.2016 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 24.8.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 719 ze dne 24.8.2016
Znění PDF
DOC
(124 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.9.2015 – 5.10.2015 Adresa připomínek eklep-kmrvv@vlada.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , GAČR , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , SPČR , TAČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA8RFYZ83.docx 58 kB 7.4.2016
Návrh usnesení us_KORNA8RFYZ83.docx 19 kB 7.4.2016
Předkládací zpráva zp_KORNA8RFYZ83.docx 29 kB 7.4.2016
Materiál ma_KORNABMDUZ8D.docx 1227 kB 7.7.2016
Vypořádání připomínek vp_KORNA8RFYZ83.doc 1428 kB 7.4.2016
Průvodní dopis pd_KORNA8RFYZ83.zip 56 kB 7.4.2016
Další příloha materiálu mp_KORNABMDUZ8D.docx 719 kB 7.7.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk