Identifikace materiálu
Čj. OVA 1158/15 PID RACKA28EWACU
Čj. předkladatele 59200/15 Datum autorizace 10.9.2015
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk č. 592)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova obchodní společnosti
Oblast práva Obchodní právo/Obchodní korporace
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je stanovit povinné zastoupení zástupců zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.12.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 5.10.2015 Číslo Sněmovního tisku 592 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 777 ze dne 5.10.2015
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(170 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(122 kB)
(34 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.9.2015 – 18.9.2015 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPO , MSP , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACKA2ZD5V4N.doc 23 kB 5.10.2015
Stanovisko st_RACKA2ZD5V4N.doc 33 kB 5.10.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk