Identifikace materiálu
Čj. OVA 964/15 PID RACK9X5HYV3L
Čj. předkladatele SBS 02540/2015 Datum autorizace 3.6.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Český báňský úřad
Klíčová slova bezpečnost a ochrana zdraví při práci; výbušniny
Oblast práva Pracovní právo/Bezpečnost práce
Důvod předložení Transpozice směrnice 2014/28/EU a provázání se zákonem č. 119/2002 Sb., podle Plánu legislativních prací vlády na r. 2015 a usnesení vlády č. 33 ze dne 14.1.2015
Popis Transpozice směrnice 2014/28/EU
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.12.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 26.10.2015 Číslo Sněmovního tisku 653 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 850 ze dne 26.10.2015
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(175 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.6.2015 – 2.7.2015 Adresa připomínek eklep@cbusbs.cz
Připomínková místa BIS , ČMKOS , ČÚZK , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , RVV , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOOÚ , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACKA45HL3R4.doc 22 kB 10.11.2015
Materiál ma_RACKA45HL3R4.doc 448 kB 10.11.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_RACKA45HL3R4.doc 650 kB 10.11.2015
Rozdílová tabulka rt_RACKA45HL3R4.doc 226 kB 10.11.2015
Průvodní dopis pd_RACKA45HL3R4.doc 322 kB 10.11.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk