Identifikace materiálu
Čj. OVA 730/15 PID RACK9WYHQMMS
Čj. předkladatele 49100/15 Datum autorizace 29.5.2015
Popis
Název materiálu Návrh Jiřího Miholy, Pavla Bělobrádka, Bohuslava Sobotky, Andreje Babiše, Karla Schwarzenberga, Petra Fialy, Marka Černocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. (tisk č. 491)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova historie; kultura; společenský život
Oblast práva Ústavní právo/Státní symboly
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je doplnit v zákoně o státních svátcích Velký pátek mezi ostatní svátky, stejně jako tomu je v případě Velikonočního pondělí nebo vánočních svátků.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.12.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 24.6.2015 Číslo Sněmovního tisku 491 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 490 ze dne 24.6.2015
Znění PDF
DOC
(60 kB)
(170 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(41 kB)
(27 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.5.2015 – 8.6.2015 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9XSGBQGF.doc 23 kB 24.6.2015
Stanovisko st_KORN9XSGBQGF.doc 28 kB 24.6.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk