Identifikace materiálu
Čj. OVA 1396/15 PID RACK9WXE7GRT
Čj. předkladatele MV-52958-12/OBP-2015 Datum autorizace 29.5.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; obce; policie; státní správa a samospráva
Oblast práva Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana; Správní právo/Obce a kraje; Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014, kterým byl schválen Plán legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Novela zákona o obecní policie upravuje zejména zpřísnění podmínek bezúhonnosti a spolehlivosti strážníků, zavedení povinnosti periodického opakování výcviku strážníků v používání donucovacích prostředků, poskytování informací významných pro řízení o odnětí osvědčení strážníka, zpřesnění rozsahu některých oprávnění obecních policií pro efektivnější zabezpečování veřejného pořádku, upřesnění právního postavení strážníka, zpřesnění oprávnění obecních policií v oblasti blokového řízení, posílení možnosti spolupráce obcí a Policie ČR při zajišťování veřejného pořádku a zpřesnění ustanovení činících výkladové obtíže.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.8.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 21.12.2015 Číslo Sněmovního tisku 681 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 1056 ze dne 21.12.2015
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.5.2015 – 26.6.2015 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA5FBPX0C.doc 22 kB 22.12.2015
Materiál ma_KORNA5FBPX0C.doc 890 kB 22.12.2015
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA5FBPX0C.doc 28 kB 22.12.2015
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA5FBPX0C.doc 396 kB 22.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA5FBPX0C.doc 51 kB 22.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk