Identifikace materiálu
Čj. OVA 632/15 PID RACK9WAGAH3E
Čj. předkladatele 47800/15 Datum autorizace 7.5.2015
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (tisk č. 478)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova nákup/prodej zboží a služeb
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Hospodářská soutěž
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zrušit bez náhrady zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití; tento zákon nabyl účinnosti dne 1. února 2010 a upravuje vztahy mezi výrobci a obchodníky zemědělských a potravinářských výrobků.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.6.2015 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 3.6.2015 Číslo Sněmovního tisku 478 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 418 ze dne 3.6.2015
Znění PDF
DOC
(60 kB)
(167 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(60 kB)
(26 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.5.2015 – 18.5.2015 Adresa připomínek hladikova.iveta@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9X5FGLPV.doc 22 kB 3.6.2015
Stanovisko st_KORN9X5FGLPV.doc 66 kB 3.6.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk