Identifikace materiálu
Čj. OVA 1059/15 PID RACK9W3J8WDA
Čj. předkladatele MV-61225/LG-2013 Datum autorizace 30.4.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova elektronizace; informační systémy
Oblast práva Ústavní právo/Moc zákonodárná a parlamentní procedury
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.7.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 26.10.2015 Číslo Sněmovního tisku 646 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 848 ze dne 26.10.2015
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.4.2015 – 1.6.2015 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa AKČR , ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACKA3XF7YWA.doc 22 kB 4.11.2015
Materiál ma_RACKA3XF7YWA.doc 848 kB 4.11.2015
Průvodní dopis pd_RACKA3XF7YWA.doc 47 kB 4.11.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk