Identifikace materiálu
Čj. OVA PID RACK9W2C96UQ
Čj. předkladatele 03637-1/2015-ERU Datum autorizace 29.4.2015
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Energetický regulační úřad
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Popis Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.8.2015 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.4.2015 – 22.5.2015 Adresa připomínek eru.konzultace@eru.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9YGHAPU1.docx 23 kB 16.7.2015
Předkládací zpráva zp_KORN9YGHAPU1.docx 25 kB 16.7.2015
Důvodová zpráva zd_KORN9YGHAPU1.docx 62 kB 16.7.2015
Materiál ma_KORN9YGHAPU1.docx 279 kB 16.7.2015
Vypořádání připomínek vp_KORN9YGHAPU1.docx 131 kB 16.7.2015
Průvodní dopis pd_KORN9YGHAPU1.pdf 121 kB 16.7.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk