Identifikace materiálu
Čj. OVA 436/15 PID RACK9V7JTT26
Čj. předkladatele 43700/15 Datum autorizace 2.4.2015
Popis
Název materiálu Návrh poslance Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 437)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova loterie
Oblast práva Finanční právo/Loterie a hry
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je prostřednictvím zvýšené sazby odvodu z loterií a jiných podobných her o 5% přispět k omezení nabídky na trhu výherních hracích přístrojů a zvýšit příjmy do státního rozpočtu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.10.2015 Stav materiálu DZV - návrh vzat zpět
Datum schůze vlády 27.4.2015 Číslo Sněmovního tisku 437 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 302 ze dne 27.4.2015
Znění PDF
DOC
(67 kB)
(166 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(67 kB)
(32 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.4.2015 – 10.4.2015 Adresa připomínek hladikova.iveta@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9VYD5E5E.doc 22 kB 27.4.2015
Stanovisko st_RACK9VYD5E5E.doc 34 kB 27.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk