Identifikace materiálu
Čj. OVA 369/15 PID RACK9UNDX2SE
Čj. předkladatele 42500/15 Datum autorizace 16.3.2015
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. (tisk č. 425)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova bankovnictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví; Občanské právo/Rodinné právo a sociálně-právní ochrana dětí
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je stanovit, že vedle uzavření a změny smlouvy o stavebním spoření nezletilým účastníkem tohoto spoření, není třeba souhlasu soudu pro jeho zákonného zástupce rovněž v případě ukončení takové smlouvy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.4.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 8.4.2015 Číslo Sněmovního tisku 425 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 243 ze dne 8.4.2015
Znění PDF
DOC
(56 kB)
(42 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(86 kB)
(28 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.3.2015 – 25.3.2015 Adresa připomínek hladikova.iveta@vlada.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MF , MPSV , MSP , RVV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9VEBLJNP.doc 22 kB 9.4.2015
Stanovisko st_RACK9VEBLJNP.doc 33 kB 9.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk