Identifikace materiálu
Čj. OVA 322/15 PID RACK9UBCK23G
Čj. předkladatele MK-S 1872/2015 Datum autorizace 5.3.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova památková péče
Oblast práva Správní právo/Památková ochrana
Důvod předložení Podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Technická novela, která stanoví v § 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, formu pro prohlašování území za památkové zóny, a upraví dosavadní akty v přechodném ustanovení
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.4.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 27.4.2015 Číslo Sněmovního tisku 473 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 301 ze dne 27.4.2015
Znění PDF
DOC
(61 kB)
(165 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.3.2015 – 12.3.2015 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa ČÚZK , KML , KOM , MMR , MV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORN9VYGC5P9.doc 22 kB 28.4.2015
Materiál ma_KORN9VYGC5P9.doc 64 kB 28.4.2015
Průvodní dopis pd_KORN9VYGC5P9.doc 41 kB 28.4.2015
Další příloha materiálu mp_KORN9VYGC5P9.doc 26 kB 28.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk