Identifikace materiálu
Čj. OVA 274/15 PID RACK9TWB6Z6W
Čj. předkladatele 40400/15 Datum autorizace 20.2.2015
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Jana Volného, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Martina Novotného, Josefa Uhlíka a Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 404)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova finanční trh
Oblast práva Finanční právo/Regulace trhu a cen
Důvod předložení Stanovisko vlády k návrhu zákona jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je urychleně odstranit rozpor mezi zákonem o omezení plateb v hotovosti v jeho novelizovaném znění, a zákonem o veřejných dražbách, a to v otázce přípustnosti platby v hotovosti.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.7.2015 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 16.3.2015 Číslo Sněmovního tisku 404 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 184 ze dne 16.3.2015
Znění PDF
DOC
(55 kB)
(41 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(77 kB)
(36 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.2.2015 – 27.2.2015 Adresa připomínek hladikova.iveta@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACK9UNEYEQ9.doc 22 kB 16.3.2015
Stanovisko st_RACK9UNEYEQ9.doc 38 kB 16.3.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk