Identifikace materiálu
Čj. OVA 337/15 PID RACK9STGSXAD
Čj. předkladatele MV-161293/LG-2014 Datum autorizace 16.1.2015
Popis
Název materiálu Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova státní správa a samospráva
Oblast práva Správní právo/Státní zaměstnanci; služební poměr; platy
Důvod předložení Na základě plánu legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro organizaci služebního úřadu, provádí § 205 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.4.2015 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády 8.4.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 258 ze dne 8.4.2015
Znění PDF
DOC
(54 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.1.2015 – 30.1.2015 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_RACK9VEEVH7G.doc 53 kB 10.4.2015
Průvodní dopis pd_RACK9VEEVH7G.doc 48 kB 10.4.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk